'Geef eens voor Diabetes' die slogan kent iedereen toch wel?


De slogan is bekend van de jaarlijkse collecteweek van het Diabetes Fonds Nederland.

Het merendeel van de bevolking weet inmiddels dat onze stichting gedurende het hele jaar bezig is dit Fonds te ondersteunen met het houden van kledinginzamelingen door het hele land. De stichting, die op 5 december 1991 is opgericht door haar voorzitter Pieter Domburg, heeft veel naamsbekendheid opgebouwd bij het publiek door haar sympathieke doelstelling. Ook de zeer verzorgde inzamelingen door het daarin gespecialiseerde bedrijf Climpex B.V.hebben daar aan bijgedragen.

Niet iedereen in onze samenleving is draagkrachtig genoeg om de bestrijding van diabetes te lijf te gaan met financiële middelen. Daarom biedt onze stichting de gelegenheid om gebruikte kleding te doneren. Deze vorm van steun sluit bijna niemand uit de samenleving uit tot het geven van de broodnodige ondersteuning.

Onze stichting zamelt de gebruikte kleding huis-aan-huis in en heeft tevens kledingcontainers geplaatst in gemeenten, bij sportverenigingen, scholen en supermarkten. Alle kleding die wij ophalen wordt verkocht aan landen in Oost-Europa die de kleding in de regel hergebruiken. De netto-opbrengst is geheel bestemd voor het Diabetes Fonds Nederland, gevestigd te Amersfoort. Dit fonds wendt de gelden voornamelijk aan voor onderzoek.